Nämnder

Medias Branschdag

Medias Branschdag är ett event som anordnas varje år på KTH campus och har som syfte att uppmärksamma den mångfald av företag som Medietekniker kan arbeta på efter examen. Under Medias Branschdag hittas ett brett omfång av företag från olika områden, allt från små konsultbolag och digitalbyråer till större mediekoncerner. Det är ett tillfälle för både studenter och företag att bekanta sig med varandra för framtida kontakter samt att se vilka kompetenser som efterfrågas hos företag och vilka som finns bland studenter.

På branschdagens hemsida kan ni läsa mer om årets upplaga: http://www.mediasbranschdag.com

Projektledare för Branschdagen
Bild för John Brink

John Brink

Projektledare för Branschdagen
Bild för Nicole

Nicole

Kontaktformulär