Näringsliv

Medias Branschdag

Medias Branschdag är ett event som anordnas på hösten varje år på KTH campus och har som syfte att uppmärksamma den mångfald av företag som Medietekniker kan arbeta på efter examen. Under Medias Branschdag hittas ett brett omfång av företag från olika områden, allt från små konsultbolag och digitalbyråer till större mediekoncerner. Det är ett tillfälle för både studenter och företag att bekanta sig med varandra för framtida kontakter samt att se vilka kompetenser som efterfrågas hos företag och vilka som finns bland studenter.

Titta gärna in på http://www.mediasbranschdag.com , årets branschdag som kommer att hållas 1 November

Projektledare för Branschdagen

Karl Andrén

Kontaktformulär