Nyheter & Event

METAdorernas launchmöte och Internval!

METAdorerna är METAs lokalgrupp bestående av Media och Data som tar hand om vår sektionslokal. Vi består av två lokalchefer, medlemmar och internfunkisar. Internfunkisar ansvarar för ett område och ser till att de uppgifterna som de får görs. Med detta betyder det att internfunkisar inte måste göra jobbet, utan de ska bara se till att saker görs. METAdorerna är den bästa gruppen för dig som vill engagera er i sektionsarbete men inte vet hur mycket tid ni kan lägga på nämnder. Gruppen är väldigt flexibelt!
Start: fredag, september 23, 2016 - 12:00
Slut: fredag, september 23, 2016 - 13:00

Om ni vill söka en internpost eller bara är allmänt intresserad, så är det bara att komma till vår launchmöte. Det finns mer information om det i den första länken. Om ni av någon anledning inte kan komma till möten men är intresserad av någon internpost/att gå med i METAdorerna, är det bara att kontakta oss via mail:

Medias sektionslokalansvarig: sektionslokal@medieteknik.com
Datas kongliga lokalchef: lokalchef@d.kth.se

Varje internpost förväntas att sitta där tills nästa års launchmöte, men det kommer att bli kul! Annars kan man vara som resten av medlemmar, komma till möten för att hjälpa till eller att chilla. Vi har ju fika!

Vi kommer att söka folk till dessa poster:
MISTER - "Master of Inventory, Screws, Tools, Equipment and Resources"
Har ansvar för inköp av saker till lokalen.

MARIO - Master at Reparing Inventory Objects
Har ansvar för att trasiga saker lagas och håller koll på att saker är hela, inkl. mikrovågsugnarna.

MAESTRO - Master at Expressing Stuff to Recievers Online
Har ansvar för att information om oss kommer ut på internet, typ PR-ansvarig.

MOBA - "Master Of Board Admin"
Har ansvar för att anslagstavlan i META hålls snygg och att reglerna angående affischering hålls. Ser även till att andra informativa lappar om lokalen finns, till exempel om stängning och intruktioner om våra apparater.

MOPP - "Master Of Parties and Punch".
Har ansvar för våra teambuildings, både mindre och stora, som förväntas att ske ungefär en gång i månaden.

MUCKA - "Master of Utilization, Catwalk and Krap Annihilation"
Har ansvar för att catwalken hålls städad samt för kvarglömda saker.

MISS - “Master In Sweet Stuff"
Tidigare har vi haft en läskmaskin som denna haft ansvar för. Vi köpte in en kyl (eller liknande) som man kunde köpa godis och läsk ifrån men p.g.a. inbrott så har vi stängt kylen tills vi har en lösning på detta. Så MISS ska komma på lösningar, se till att vi öppnar kylen när vi har löst problemet och då ansvara för planeringen och inköpet av denna samt underhållet.

MISS TEA
Har ansvar för att köpa te, kaffe och dess tillbehör (honung, mjölk etc.) Posten kommer att utgå med en viss budget varje månad men det är de som bestämmer vad för kaffe Meta ska ha och vilken smak på teet.

MOVIE - "Master Of Vegetation In Establishment"
har ansvar för Metas växter. Varje torsdag eller fredag ska de se till att växterna vattnas, och de ska även se till att växterna ser fina ut (klipper bort vissa löv som är döda etc)

---

In English

METAdorerna is a group consisting of Data and Media that is responsible of our chapter house, META. We consist of two local chiefs, members and "internal functioneers"(IF). IF are responsible for different sub-parts of the Chapter Hall Group. You do not need to be the one that does it, just the one that makes sure it happens.
Below you will find short presentation of each area.

If you want to apply for one of METAdorernas' position, come to our meeting on friday in 1537 (E-house). If you're unavailable that day and time, you can mail us. It can be about applying for a position or if you just want to join the METAdorerna.
Our E-mail is:
Media technology's local chief: sektionslokal@medieteknik.com
computer science's local chief: lokalchef@d.kth.se

If you want to sit on one of our positions, you'll have to sit there until next year's launch meeting but it'll be fun. Otherwise, you can just attend the meetings or hang out with us as a member of our group. come on! we got cookies~

This year, we have these positions available:
MISTER - "Master of Inventory, Screws, Tools, Equipment and Resources"
Is responsible for purchasing stuff necessary to the Chapter House.

MARIO - Master at Reparing Inventory Objects
Is responsible for fixing broken stuff and keeping an eye on META for broken stuff, including the microwave ovens.

MAESTRO - Master at Expressing Stuff to Recievers Online
Is responsible for ensuring that information about us goes out on the Internet, think PR manager.

MOBA - "Master Of Board Admin"
Is responsible for the bulletin board and that it is kept clean and that rules for posting are applied. This person is also responsible for informative notes being present in META, for example, notes announcing a closing of META or instructions about our apparatus.

MOPP - "Master Of Parties and Punch".
Is responsible for our teambuildnings, both smaller and bigger, and that they occure about once a month.

MUCKA - "Master of Utilization, Catwalk and Krap Annihilation"
Is responsible for the catwalk being kept tidy and taking care of the “lost ‘n’ found”-box.

MISS - "Master In Sweet Stuff"
Previously we had a soda machine that MISS was responsible for. We have bought a fridge (or similar) where you can buy snacks and soft drinks but because of robbery, it has been closed. Miss mission is to find a solution to secure our fridge. They'll then be responsible for planning and purchasing this as well maintaining it.

MISS TEA
is responsible of tea, coffee and things for the drinks (honey, milk etc.) This post has a certain budget every month and as MISSTEA, you can decide which kind of coffee we should have in Meta, and what kind of flavours in our tea.

MOVIE - " Master Of Vegetation In Establishment"
is responsible of the plants in Meta. They make sure that the plants are watered every thursday or friday (as Städskrii takes care of them on monday). The plants in Meta should also be presented nicely so MOVIE should also trim the plants from the dead leaves and more.

Bild för Caroline Yu

Caroline Yu

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.