Nyheter & Event

SM#3 - KALLELSE

Det är nu snart dags för det tredje sektionsmötet för läsåret och det första för 2019! Det kommer äga rum den 19/2 kl 17:15 i B1.
Start: tisdag, februari 19, 2019 - 17:15
Slut: tisdag, februari 19, 2019 - 20:00

Under mötet kommer vi att ha fyllnadsval för Ledamot för utbildningsfrågor. Det går att nominera och kandidera fram till den 18 februari kl. 23:59, och detta görs genom att skicka ett mail till valberedningen på val@medieteknik.com.

Motioner och övriga handlingar ska mailas till Styrelsen på styrelsen@medieteknik.com senast den 7 februari kl 23:59.

Handlingar inför SM#3 kommer att finnas tillgängliga senast den 12 februari.

Vi bjuder på gratis mat till alla som har anmält sig i detta matformulär (https://goo.gl/forms/4H3v1BHSjBLiC2wm1) senast söndagen den 17 februari kl. 23:59.

Observera att du måste vara betald sektionsmedlem för att få delta på mötet, därför är det viktigt att du tar med dig THS-legitimation till SM#3.

Vi ses där!

TL;DR:
- SM#3
- 19/2, kl.17:15, plats B1
- Kandidaturstopp 18/2
- Motionsstopp 7/2
- THS-legitimation
- MAT (https://goo.gl/forms/4H3v1BHSjBLiC2wm1)

-----

CM#3 will be held on the 19th of February at 5:15 PM in B1

During the meeting we will hold by-elections for the positions as board member of educational affairs. If you want to know more, candidate or nominate you can contact the Election Committee by e-mail on val@medieteknik.com. The last day to candidate and nominate is the 18th of February at 11:59 PM.

Motions can be sent to the Board by e-mail, styrelsen@medieteknik.com , before the 7th of February at 11:59 PM. The agenda will be in your possession no later than the 12th of February.

There will be free for for those who have filled in this form (https://goo.gl/forms/4H3v1BHSjBLiC2wm1) before sunday the 17th of February at 11:59 PM.

Don't forget to bring your THS-identification card to the meeting,

See you there!

TLDR;
- SM#3
- 19/2, 17:15, B1
- Candidatures due 18/2
- Motions due 7/2
- FOOD (https://goo.gl/forms/4H3v1BHSjBLiC2wm1)
- THS-identification

Bild för Lilo

Lilo

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.