Nyheter & Event

SM#4 - KALLELSE

Snart är det dags för SM#4, läsårets sista SM! Mötet kommer hållas både tisdagen den 23:e april klockan 17:15 i L1, samt på fredagen den 26:e april klockan 17:15, info om lokal kommer senare.
Start: tisdag, april 23, 2019 - 17:15
Slut: fredag, april 26, 2019 - 21:15

Föredragningslistan på SM#4 är i regel fullspäckad med en massa skoj - inte minst en massa val! Information om valen hittar du här (http://www.medieteknik.com/nyheter/2019-03-14/dags-att-kandidera-till-sm4)

Skicka in kandidaturer och nomineringar till valberedningen på val@medieteknik.com alternativt via detta formulär (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScygb_2S_XeqXPJMZD1Vmx8OU2g5aaQ...). Det är kandidaturstopp den 3:e april kl 23:59 och nomineringsstopp den 1:a april!

Motioner och övriga handlingar skickas till styrelsen på styrelsen@medieteknik.com senast den 9:e april kl 23:59. Föredragningslistan och handlingarna kommer att finnas tillgängliga senast den 12:e april.

Som vanligt kommer det bjudas på gratis mat till alla som har anmält sig i detta matformulär (https://forms.gle/je1MqAQe4J5ACmnt8) senast söndagen den 21a april klockan 23:59.

Observera att du måste vara betalande sektionsmedlem för att ställa upp i ett val eller för att få rösta, därför är det viktigt att du tar med dig THS-legitimation till SM#4.

Vi ses där!

TLDR;
SM#4
23/4, 17:15, L1 OCH 26/4, 17:15, lokal TBA
Kandidaturstopp 3/4
Motionsstopp 9/4
MAT (https://forms.gle/je1MqAQe4J5ACmnt8)
THS-legitimation

--

CM#4 will be held on both Tuesday the 23rd of April at 5:15 PM in L1 and Friday the 26th of April at 5:15 PM, location will be announced later.

There are as usual a lot of exciting things on the agenda, including a bunch of elections! You can find information about the elections here.

If you want to candidate or nominate you can contact the Election Committee by email on val@medieteknik.com or by filling out this form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScygb_2S_XeqXPJMZD1Vmx8OU2g5aaQ...). The last day to candidate is on the 3rd of April at 23:59 PM, and the last day to nominate is on the 1st of April!

Motions can be sent to the Board by e-mail on styrelsen@medieteknik.com before the 9th of April at 11:59 PM. The agenda will be in your possession no later than the 12th of April.

As usual, there will be free food for those who have filled in this food form (https://forms.gle/je1MqAQe4J5ACmnt8) before Sunday the 21st of April at 23:59 PM.

Don't forget to bring your THS-identification card to the meeting, as you need it to be able to candidate and/or vote.

See you there!

TLDR;
SM#4
23/4, 5:15 PM, L1 AND 26/4, 5:15 PM, location TBA
Candidatures due 3/4
Motions due 9/4
FOOD (https://forms.gle/je1MqAQe4J5ACmnt8)
THS-identification

Bild för Vilma Ahlholm

Vilma Ahlholm

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.