Kontakt

Funktionärer

Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Projektledare för Branschdagen John Brink branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Idrottsnämndsordförande Andreas Wingqvist idrottsnamnden@media.kth.se 2020-01-01 till 2020-12-31
Projektledare för Branschdagen Nicole branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Öfversångledare Samuel Kraft ofversangledare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Projektledare för Branschdagen Ella Klara Westerlund branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-08-25
Öfverphös Kajsa oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Sunny oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Gabbi oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Programansvarig student Amanda Andrén pas@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Jämlikhets- och mångfaldsombud Christofer Vikström jamo@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Kristina Andersson revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Revisor Mood revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Webmaster Joppe webmaster@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Fanbärare Sofia Blomgren fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Vice fanbärare Emil Erlandsson fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Jubelgeneral Moa Engquist jubileet@medieteknik.com 2020-01-06 till 2020-12-31