Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Maria Marre Bahrami ordf@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Vice ordförande Emma Olsson vordf@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Sekreterare Lovisa Karlsson sekr@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Kassör Matilda Carlson kassor@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK) Simon Sundin ledamot-lnk@medieteknik.com
2016-10-04 till 2017-06-30
Ledamot för Studiesociala frågor (LS) Emil Erlandsson ledamot-ls@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Disa Gillner ledamot-lu@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Kårfullmäktige
Post Namn E-post Mandatperiod
Kårfullmäktigeledamot Maria Marre Bahrami kf-ledamot@media.kth.se
2016-07-01 till 2017-06-30
Kårfullmäktigeledamot Emma Klint kf-ledamot@media.kth.se
2016-07-01 till 2017-06-30
Kårfullmäktigeledamot Emil Erlandsson kf-ledamot@media.kth.se
2016-07-01 till 2017-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Gamemaster Jesper Lundqvist gamemaster@medieteknik.com
2016-10-04 till 2017-06-30
Fotogruppsansvarig Anton Martinsson fotogruppen@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Näringslivsansvarig Moa Winberg naringsliv@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Projektledare för Branschdagen Karl Andrén branschdag@medieteknik.com
2017-02-21 till 2017-12-31
Spexmästare Micke D spex@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Idrottsnämndsordförande Kalle idrottsnamnden@media.kth.se
2016-07-01 till 2017-06-30
Mästercock Calle Zettergren mastercock@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Öfversångledare Patric Hjorth ofversangledare@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Kommunikatör Hedvig Reuterswärd kommunikator@medieteknik.com
2016-10-04 till 2017-06-30
Medielabbansvarig Hultman medielabbet@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Qulturnämndsordförande Ronya Budak qulturnamnden@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Klubbmästare Petter Tasola kbm@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Klubbmästare Petra Olsson kbm@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Öfverphös David Tranæus oph@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Öfverphös Viktor Ceder oph@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Öfverphös Alexander Nordh oph@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Studienämndsordförande Melissa Obrou sno@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Programansvarig student Nina Nokelainen pas@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Internationell Sekreterare Christian Holz international@medieteknik.com
2017-02-21 till 2017-06-30
Studerandeskyddsombud Vakant skyddsombud@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Jämställdhet- och mångfaldsombud Carl Rosengren jamo@medieteknik.com
2016-10-04 till 2017-06-30
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Linnéa Granlund valordf@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Valberedare Josefin Ström val@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Valberedare Samuel Granlund val@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Valberedare Celina Zander val@medieteknik.com
2016-10-04 till 2017-10-03
Valberedare Sabina Nordell val@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Valberedare Gustav Bergman val@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Felix Noren revisor@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Revisor Melanie Bonnaudet revisor@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Projektledare Bröllopet Louise Gröndahl brollopet@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Webmaster Viktor Ceder webmaster@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Sektionslokalansvarig Caroline Yu sektionslokal@medieteknik.com
2016-07-01 till 2017-06-30
Fanbärare Matilda Carlson fanbarare@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Vice fanbärare Linnea Holm fanbarare@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31
Ljud- och Ljustekniker (LoL) Robin Setterwall Gabrielsson ljud-ljus@medieteknik.com
2017-01-01 till 2017-12-31