Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Jesper Lundqvist ordf@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Sekreterare Vilma Ahlholm sekr@medieteknik.com 2019-01-22 till 2019-12-31
Kassör Linnéa Granlund kassor@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK) Oliver Kamruzzaman ledamot-lnk@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Ledamot för Studiesociala frågor (LS) Vakant ledamot-ls@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Nina Nokelainen ledamot-lu@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Projektledare för Branschdagen Ella Klara Westerlund branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-08-25
Fotogruppsansvarig Sofia Blomgren fotogruppen@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Projektledare för Branschdagen Amalia Berglöf branschdag@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Näringslivsansvarig Mikaela Persson naringsliv@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Medielabbansvarig Malin Liedholm medielabbet@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Näringslivsansvarig Emma Johansson naringsliv@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Spexmästare LELLE spex@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Idrottsnämndsordförande Niek Bijman idrottsnamnden@media.kth.se 2018-10-02 till 2019-06-30
Kommunikatör Rasmus Rudling kommunikator@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Gamemaster Tommy Ekberg gamemaster@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Klubbmästare Moa Engquist kbm@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Klubbmästare Louise Hellberg kbm@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Öfverphös Adelina Andersen oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Öfverphös Lovisa oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Öfverphös Jesper Lundqvist oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Studienämndsordförande Clara Karlsson sno@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Studerandeskyddsombud My Helmisaari skyddsombud@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Jämställdhet- och mångfaldsombud Adelina Andersen jamo@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Hanna Bjarre valordf@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare Samuel Kraft val@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare Emilia Kierkegaard val@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Valberedare Matilda Richardsson val@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare Jonathan Hedin val@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Valberedare Daniel Khodarahmi val@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Fredrik Lundkvist revisor@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Sektionslokalansvarig Matilda Richardsson sektionslokal@medieteknik.com 2018-10-02 till 2019-06-30
Projektledare för spÅre Emil Erlandsson spare@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Webmaster Christian Lindh webmaster@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Projektledare för spÅre Erik Lindström spare@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-06-30
Fanbärare Linnéa Granlund fanbarare@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Vice fanbärare Maria Marre Bahrami fanbarare@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31