Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Oliver Kamruzzaman ordf@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Sekreterare Jessie Liu sekr@medieteknik.com 2019-08-01 till 2020-06-30
Kassör Sandra Larsson kassor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK) Hanna Bjarre ledamot-lnk@medieteknik.com 2019-06-30 till 2020-06-30
Ledamot för Studiesociala frågor (LS) Samuel Kraft ledamot-ls@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Näringslivsansvarig Johanna Iivanainen naringsliv@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-07-01
Projektledare för Branschdagen John Brink branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Näringslivsansvarig Anna Gustavsson naringsliv@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-07-01
Projektledare för Branschdagen Nicole Nordlund branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Idrottsnämndsordförande Andreas Wingqvist idrottsnamnden@media.kth.se 2020-01-01 till 2020-12-31
Projektledare för Branschdagen Ella Klara Westerlund branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-08-25
Öfversångledare Samuel Kraft ofversangledare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Kommunikatör Erik Meurk kommunikator@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Fotogruppsansvarig Mikaela Gärde fotogruppen@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Projektledare för Branschdagen Rasmus Rudling branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-06-30
Klubbmästare Bambi kbm@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Klubbmästare Hilda Robertsson kbm@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Öfverphös Sandra Larsson oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Gabriella oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Kajsa oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Studienämndsordförande Sofia Lundin Ziegler sno@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Programansvarig student Amanda Andrén pas@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Internationell Sekreterare Simon Sundström international@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Jämlikhets- och mångfaldsombud Christofer Vikström jamo@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Mimmi Andreasson valordf@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-01
Valberedare Alex Modee val@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Kristina Andersson revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Revisor Mahmoud Sherzad revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
UrspÅrare Erik Meurk spare@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
UrspÅrare Simon Sundström spare@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Webmaster Jesper Lundqvist webmaster@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Sektionslokalansvarig Johanna Nilsen sektionslokal@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-06-30
Fanbärare Sofia Blomgren fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Vice fanbärare Emil Erlandsson fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Jubelgeneral Moa Engquist jubileet@medieteknik.com 2020-01-06 till 2020-12-31