Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Joppe ordf@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Vice ordförande Bambi vordf@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Sekreterare Kristina sekr@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Kassör Lilo kassor@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Nono ARR ledamot-lu@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Öfversångledare Anton ofversangledare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Mästerkock Sofia Lundin Ziegler masterkock@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Qulturnämndsordförande Gil qulturnamnden@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Fotogruppsansvarig Sofia fotogruppen@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Kommunikatör Rasmus kommunikator@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Spexmästare LELLE spex@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Projektledare för Branschdagen Bambi branschdag@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Öfverphös Melissa oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Öfverphös Lilo oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Öfverphös Sofia oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Programansvarig student Sofia Lundin Ziegler pas@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Studerandeskyddsombud Vakant skyddsombud@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Skipper valordf@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare Michaela Erickson val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedare Adde val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedare Kraft val@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare Machi val@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-06-30
Valberedare My val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Foppe revisor@medieteknik.com
2018-07-01 till 2019-12-31
Revisor Matilda revisor@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-12-31
Revisor EXTREMIL revisor@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Webmaster Lucas webmaster@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Projektledare för spÅre EXTREMIL
2018-07-01 till 2019-06-30
Projektledare för spÅre Erik Lindström
2018-07-01 till 2019-06-30
Fanbärare Disa Gillner fanbarare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Vice fanbärare Ceder fanbarare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31