Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Disa Gillner ordf@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Vice ordförande Amalia Berglöf vordf@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Sekreterare Kristina sekr@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Kassör Erik Lindström kassor@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK) Hilda Robertsson ledamot-lnk@medieteknik.com
2017-10-03 till 2018-06-30
Ledamot för Studiesociala frågor (LS) Jesper Lundqvist ledamot-ls@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Lilo ledamot-lu@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Kårfullmäktige
Post Namn E-post Mandatperiod
Kårfullmäktigesuppleant Marcus Groth kf@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Kårfullmäktigeledamot Emma Olsson kf@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Spexmästare Arvid Larsson spex@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Mästerkock Sofia Lundin Ziegler masterkock@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Öfversångledare Anton ofversangledare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Kommunikatör Veronica Hage kommunikator@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Medielabbansvarig Simon Sundin medielabbet@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Qulturnämndsordförande Gil qulturnamnden@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Fotogruppsansvarig Christian Holz fotogruppen@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Näringslivsansvarig Karolin Valaszkai naringsliv@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Näringslivsansvarig Nils Ekenbäck naringsliv@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Gamemaster Samuel Kraft gamemaster@medieteknik.com
2017-10-03 till 2018-06-30
Klubbmästare Filip Stål kbm@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Klubbmästare Hannes Bennet kbm@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Öfverphös Melissa Obrou oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Öfverphös Lilo oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Öfverphös Sofia Blomgren oph@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Studienämndsordförande Nina Nokelainen sno@medieteknik.com
2017-10-03 till 2018-06-30
Programansvarig student Sofia Lundin Ziegler pas@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Internationell Sekreterare Christian Holz international@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Studerandeskyddsombud Vakant skyddsombud@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Emil Erlandsson valordf@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Valberedare Michaela Erickson val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedare Martin Neihoff val@medieteknik.com
2017-10-03 till 2018-06-30
Valberedare Adelina Andersen val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Valberedare Hanna Bjarre val@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Valberedare Fredrik Lundkvist val@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Valberedare My Helmisaari val@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Matilda revisor@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-12-31
Revisor Emil Erlandsson revisor@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Webmaster Lucas webmaster@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Sektionslokalansvarig Josefin Ström sektionslokal@medieteknik.com
2017-07-01 till 2018-06-30
Fanbärare Disa Gillner fanbarare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31
Vice fanbärare Viktor Ceder fanbarare@medieteknik.com
2018-01-01 till 2018-12-31