Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Sekreterare Jessie Liu sekr@medieteknik.com 2019-08-01 till 2020-06-30
Sekreterare Vilma Ahlholm sekr@medieteknik.com 2019-01-22 till 2019-12-31
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Projektledare för Branschdagen Rasmus Rudling branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-06-01
Näringslivsansvarig Johanna Iivanainen naringsliv@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-07-01
Projektledare för Branschdagen Ella Klara Westerlund branschdag@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-08-25
Näringslivsansvarig Anna Gustavsson naringsliv@medieteknik.com 2019-05-01 till 2020-07-01
Klubbmästare Hilda kbm@medieteknik.com 2019-11-17 till 2019-12-31
Öfverphös Lovisa oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Öfverphös Jesper Lundqvist oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Öfverphös Adde oph@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Studerandeskyddsombud My Helmisaari skyddsombud@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedningsordförande Mimmi Andreasson valordf@medieteknik.com 2019-06-01 till 2019-12-31
Valberedare Jonathan Hedin val@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Valberedare Daniel Khodarahmi val@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Foppe revisor@medieteknik.com 2018-07-01 till 2019-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Webmaster Christian Lindh webmaster@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Fanbärare Lilo fanbarare@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31
Vice fanbärare Maria Marre Bahrami fanbarare@medieteknik.com 2019-01-01 till 2019-12-31