Kontakt

Funktionärer

Styrelsen
Post Namn E-post Mandatperiod
Ordförande Hanna Bjarre ordf@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Vice ordförande My Andersson vordf@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Sekreterare Jessie Liu sekr@medieteknik.com 2020-01-01 till 2021-12-31
Kassör Jesper Lundqvist kassor@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK) Emily Nilsson ledamot-lnk@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Ledamot för Studiesociala frågor (LS) Simon Sundström ledamot-ls@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Amanda Andrén ledamot-lu@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Verksamhetsansvariga
Post Namn E-post Mandatperiod
Projektledare för Branschdagen Nicole branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Spexmästare Simon Sundström spex@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Idrottsnämndsordförande Andreas Wingqvist idrottsnamnden@media.kth.se 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfversångledare Samuel Kraft ofversangledare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Kommunikatör Saga Palmér kommunikator@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Qulturnämndsordförande Hoffe qulturnamnden@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Projektledare för Branschdagen John Brink branschdag@medieteknik.com 2020-02-18 till 2021-06-30
Näringslivsansvarig Amalia naringsliv@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Klubbmästare Mimmi Andreasson kbm@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Klubbmästare Emelie Lindborg kbm@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Öfverphös Gabbi oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Kajsa oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Öfverphös Sunny oph@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Studienämnden
Post Namn E-post Mandatperiod
Programansvarig student Alex Modee pas@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Programansvarig student Amanda Andrén pas@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Studerandeskyddsombud Nina Nokelainen skyddsombud@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Jämlikhets- och mångfaldsombud Christofer Vikström jamo@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Valberedningen
Post Namn E-post Mandatperiod
Valberedare Lina Bengtsson val@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Valberedare Sunny val@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-06-30
Revisorer
Post Namn E-post Mandatperiod
Revisor Lovisa revisor@medieteknik.com 2020-07-01 till 2021-12-31
Revisor Kristina Andersson revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Revisor Mood revisor@medieteknik.com 2019-07-01 till 2020-12-31
Övriga funktionärer
Post Namn E-post Mandatperiod
Webmaster Jesper Lundqvist webmaster@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Fanbärare Sofia fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Vice fanbärare Extremil fanbarare@medieteknik.com 2020-01-01 till 2020-12-31
Jubelgeneral Moa Engquist jubileet@medieteknik.com 2020-01-06 till 2020-12-31