Nämnder

Sånglederiet

Åhhh tempo!

Sånglederiet, skulle vi lite ödmjukt säga, är KTHs absolut bästaste sektionsförening och något av Mediesektionens kreativa hjärta. I Sånglederiet samlas glada sångfåglar som gillar att engagera sig i att sjunga, att gyckla och att sångleda gasquer.

En medlem i Sånglederiet kallas för sångledare och känns igen på följande sätt:

1. Sångledaren bär ett sånglederimärke på höger slag på fracken (Öfversångledaren har dessutom en krona på sitt märke)

2. Sångledare leder gasquer två och två och finns då längst fram vid scenen så att alla tokiga gyckel och sånger skall kunna komma på rätt plats i rätt tid.

3. Sånglederiet är stolta protektorer av Qwasten och ses därför ofta med den, utom på lördagar, då den givetvis återfinnes i Kalmar.

4. Sånglederiet är redaktörer av Melodia och därför viftas det gärna vitt och brett med den bland medlemmarna.

Bifoga fil: 
Funktionärer för sånglederiet
Nyheter & event för sånglederiet

26 feb: Sånglederiet börjar planera för nästa Melodia!

23 februari 2016
Melodian är vår sektions Bibel, dess Koran, dess Daodejing. Därför kommer Sånglederiet att under 2015 arbeta fram ett tillägg med material som bör läggas till för att göra en bättre, mer fullständig sångbok.