Nyheter & Event

20 maj 2013

Nominera till KTH:s pedagogiska pris 2013

KTH:s ledning vill uppmärksamma och belöna lärare som gjort stora insatser för att höja kvaliteten på utbildningen. Fram till den 20 juni kan du nominera till KTH:s pedagogiska pris 2013.

Nomineringstiden sträcker sig till 20 juni 2013 och det är två lärare vid vårt lärosäte som kommer erhålla priset som i år utgörs av resestipendier till ett värde av 20 000 kr till vardera vinnaren. Så tveka inte att nominera en lärare som du anser har gjort särskilt betydelsefulla insatser för KTH:s utbildningar. De fullständiga nomineringskriterierna ser du nedan.
Nomineringskategorier
Lärare som enligt någon eller några av nedanstående nomineringskategorier gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan nomineras till det pedagogiska priset.

1. Undervisningsinsatser
Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet, vilket innebär visad förmåga att bedriva en undervisning som leder till goda resultat till exempel genom att:
·                skapa ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet och därigenom främjar lärande
·                stimulera studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
·                sätta in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang
·                levandegöra undervisningen och knyta an till studenternas erfarenheter
·                anpassa undervisningen till studenternas bakgrund och nivå
·                ge studenterna konstruktiv återkoppling på vad var och en lärt sig i olika situationer och på vad man behöver utveckla mer
·                förnya och utveckla undervisnings- och examinationsformer
·                använda nätbaserade undervisningsmetoder på ett sätt som ger mervärde i studenternas studier

2. Samverkan med kollegor/Pedagogisk ledning
Ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt, vilket till exempel innebär visad förmåga att:
·                se till att nya studenter mottas på ett sådant sätt att de trivs och finner sig till rätta på institutionen
·                motivera studenter och kollegor att delta i utveckling av mål och strategier och ta ett gemensamt ansvar för utbildningen
·                förverkliga nya idéer för undervisning och lärande
·                skapa ett positivt klimat för diskussion av pedagogiska frågor bland kollegor
·                initiera olika pedagogiska aktiviteter för lärarna
·                underlätta för övriga lärares professionella utveckling
·                stödja lärares egna initiativ att utveckla undervisningen
·                bygga upp en fungerande introduktion för nya lärare
·                utvärdera och följa upp effekten av olika pedagogiska insatser
·                utnyttja och finna ekonomiska och personella resurser för att driva den pedagogiska utvecklingen framåt
Nominera
Skicka din nominering inklusive motivering via e-post till soren@kth.se.
 

Bild för Christian Croona

Christian Croona

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.