Nyheter & Event

26 september 2013

Sammanfattning KF-1

#ÖkadGenomskinlighetIOrganisationen

En interpellation hade inkommit angående restaurangkonceptet som ställde sig frågande till vad styrelsens strategi var angående restauranghållningen och möjligheterna att anordna fester i Nymble. Styrelsen svarade att det just nu saknas en plan för hur THS vill hantera restaurangen och att styrelsen under året kommer att arbeta fram en långsiktig strategi.

THS vision framställdes, ett styrdokument menat att definiera vilket mål THS i helhet ska arbeta emot. Kårstyrelsen ålades att till ett kårfulmäktige i februari även ta fram en plan på hur visionen ska användas.

Två stadgeändringar bifölls vid andra läsningen: kårsyrelsen har fått mandat att bestämma stödmedlemmars rättigheter samt att maxantalet ledamöter i kårstyrelsen justrerades ned från 10 till 8.

Det utfördes även en budgetrevision samt hölls fyllnadsval till valnämnd och valberdning.

Bild för Anton Warnhag

Anton Warnhag

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.