Nyheter & Event

27 november 2013

Skicka in dina motioner, interpellationer, enkla frågor och misstroendeförklaringar senast ikväll 23:59!

Har du någon gång funderat över vad de där konstiga orden i rubriken egentligen betyder? Klart du har! Här kommer en kort ordlista som kan göra ditt liv inför SM#2 lite enklare!

En motion är ett skriftligt förslag till beslut. Alla medlemmar (alla som betalat kåravgiften) får skicka in motioner till SM, SektionsMötet. Om du vill ändra något som berör hela sektionen är alltså det här rätt väg att gå! Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan detta kanske vara till hjälp

En interpellation är en fråga till någon som är förtroendevald på SM. Frågan ska motiveras och vara tydlig, och sedan ska den besvaras skriftligt tills på SM. I debatten efteråt får alla delta. Om du är alltså t.ex. är kritisk till hur styrelsen agerat i vissa lägen kan du ställa frågan om varför vi agerat så, i en interpellation.

En enkel fråga är också en fråga till någon förtroendevald, men den är "inte lika hård" som en interpellation. En enkel fråga besvaras av den som frågan är ställd till, muntligen på SM - och det är bara den som frågat och den som svarat som får debattera efteråt.

En misstroendeförklaring är riktad mot en förtroendevald som grovt utnyttjat det mandat som SM givit dem eller på annat sätt utnyttjat sin position på ett sätt som bryter mot sektionens stadgar.

Så. Nu vet du vad du ska göra!

Deadline? 27 november 23.59
Skickas till? styrelsen@media.kth.se

Bild för Terese Skoog

Terese Skoog

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.