Nyheter & Event

6 mars 2014

CSC informerar om Systemgruppen

Är du fundersam över vad som händer med Systemgruppen Delfi på CSC? Det snurrar en del tankar och frågor och därför vill vi publicera en text som stabschefen Mattias Wiggberg på CSC skrivit - för att reda ut vad som egentligen sker.

Hej!

Tack för ert engagemang i frågan kring IT-driften vid CSC. Som flera märkt så pågår det en bred diskussion på CSC om hur IT-driften ska se ut framöver. I förändringsprocesser uppkommer lätt rykten och tankar. Därför vill jag ge information som jag hoppas kan bidra till att nyansera vad som sker i frågan.

Under några år har KTH samordnat skolornas IT-drift till den centrala IT-avdelningen på KTH. Turen för detta har till sist även kommit till oss på CSC. Målet med samordningen är att drift och bastjänster ska centraliseras och att därmed frigöra resurser till att fortsätta utveckla IT-stödet till undervisning och forskning.

Hösten 2013 har olika utredningar och undersökningar genomförts för att förstå vilken omfattning av IT-samordning som är lämplig. Bland annat har en rapport från ett externt konsultbolag producerats. Rapporten är endast en mycket liten del av underlaget som vi arbetar med och de alternativ som föreslås i rapporten är konsulternas förslag. Ledningen på CSC ser en mängd andra vägar vidare än de som föreslås i rapporten. Ledningen är inte helt nöjd med rapporten och har kontakt med företagets kvalitetsansvarige för att hantera detta.

Det som sker under våren är att en förändringsledare arbetar tillsammans med CSC:s systemgrupp och KTH:s IT-avdelning för att finna bra sätt att samordna IT-driften. Många frågor behöver redas ut och hanteras med varsamhet för att bli bra. En referensgrupp med lärare, forskare och studenter knyts också till arbetet för att säkerställa att IT-driften fortsatt blir ändamålsenlig.

Det är alltså enbart driften av IT som vi undersöker hur den ska bedrivas framöver. Funktionalitet, operativsystem, datorresurser mm. finns inga planer på att ändra. Möjligen vill vi se om det går att utöka de IT-tjänster som vi erbjuder.

Som exempel så kommer UNIX/Linux fortsätta att finnas i undervisning och forskningsverksamheten på samma sätt som idag – både i datasalar och som systemstöd för medarbetare. Likaså kommer datorsalar att vara tillgängliga på samma vis som idag. Supporten för att få hjälp med access- och tekniska frågor kommer också vara kvar. För att beskriva detta i systemtermer så kommer gränssnittet, vad:et, inte att ändras men däremot kan utförandet, hur:et, komma att organiseras på ett annat vis.

Ledningen på CSC diskuterar med företrädare för datasektionen hur vi kan finna en bra väg att svara på frågor och informera om processen vidare.

Tveka inte att kontakta skolchefen på CSC genom dekan@csc.kth.se eller mig på stabschef@csc.kth.se om ni har ytterligare frågor.

Hälsar Mattias Wiggberg, stabschef CSC/KTH

Bild för Terese Skoog

Terese Skoog

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.