Nyheter & Event

24 januari 2015

Styrelsen informerar: Sektionens Dag #2, funktionärer och jämställdhetsarbete

Vad diskuteras egentligen på ett styrelsemöte? Under styrelsemötet 23/1 så diskuterades Sektionens Dag #2, aktiviteter för funktionärerna och en pågående diskussion med CSC om hur utbildningen kan bli mer jämställd.

Under Sektionens Dag #2 så kommer styrelsen tillsammans med funktionärerna att styra upp en tipspromenad och matlaget kommer att bjuda på mat till alla besökare. Vi diskuterade även hur vi kan mäta resultatet av dagen och kommer därför att dela en enkät under och efter eventet som vi hoppas att så många som möjligt fyller i!

Vi vill också arbeta för att skapa en med sammanhållen grupp av alla som är förtroendevalda, därför rivstartar vi terminen med en kick-off för funktionärerna 26/1 följt av funktionärsråd under våren som kommer ledas av vice ordförande, Josefine. Det första funktionärsrådet för året är preliminärt satt till 17/2 och vi vill då diskutera Sektionens Dag #2 och mer strategiskt hur vi kan få fler att engagera sig i sektionen.

Slutligen så hade också ordförande, Robin, varit på konferens med CSCs strategiska råd och ledningsgrupp där fokus låg på forskning, rekrytering och jämställdhet. Flera lärare uppmärksammade att skolan tappar många potentiellt bra medietekniker och dataloger på grund av de tunga mattekurserna i början och att en som ny student inte får tillräckligt med information om vad ens utbildning kan leda till. Ett förslag blev då att samla ihop intressanta projekt, både sådana som har utförts i kurser men också på sektionerna, som kan visas upp på öppet hus. Vidare så är det även ett problem att andelen tjejer som kom in på utbildningen sjönk drastiskt 2014, från omkring 50% till närmare 30%. Därför blir det extra intressant att lyfta fram tjejer på sektionen som har varit med i medietekniska projekt. Kom gärna till oss i styrelsen om ni vill tipsa om projekt som är värda att uppmärksamma, det kan vara alltifrån ett filmgyckel till något som är gjort på masternivå!

Med den här sammanfattningen så vill vi i styrelsen öka transperensen i vårt arbete gentemot sektionen, ytterligare information kommer som vanligt att finnas i protokollet.

Bild för Emma Klint

Emma Klint

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.