Nyheter & Event

31 oktober 2016

Dags att kandidera till SM#2!

Det är nu öppet att kandidera för poster på Sektionen för Medieteknik inför SM#2. Skicka in din kandidatur till val@medieteknik.com senast 16/11-2016 kl. 23.59.

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen. Kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 250 och 500 ord till val@medieteknik.com. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

 • Ditt namn och vilken post du söker.
 • Varför du intresserar dig för posten i fråga.
 • Vad som gör att just du är en bra kandidat för posten.
 • Kontaktinformation till dig, telefon och mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen. Postbeskrivningar för alla poster som väljs under SM#2 återfinns här. Har du som sektionsmedlem frågor som vi ska ställa till kandidaterna ska du maila dem till oss.

ATT BLI VALBEREDD

Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Nedan återfinns en grafisk representation över hur valberedningsprocessen går till. Alla poster på sektionen valbereds dock inte vilket gör att det finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan på dessa nedan) så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast onsdag 16/11-2016 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering". Om du har frågor om detta kontakta valberedningen antingen via mail val@medieteknik.com eller via vår facebooksida https://www.facebook.com/valmedieteknik

POSTER SOM VALBEREDS

 • Vice Ordförande
 • Sekreterare
 • Webmaster
 • 3 st Öfverphös varav en eko-phös
 • Övfersångledare
 • Qulturnämndsordförande
 • Projektledare för Branschdagen 

ATT INTE VALBEREDAS

Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så finns ingen deadline för kandidatur bortom datum för sektionsmöte. Du kan välja att antingen kandidera på plats under sektionsmötet eller genom att skicka in en skriftlig kandidatur till valberedningen på vår mailadress val@medieteknik.com. Om du önskar att din kandidatur återfinns i det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet så önskar valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 16/11-2016 kl. 23.59 - alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedan bortom en presentation på sektionsmötet. 

POSTER SOM INTE VALBEREDS

 • 3 st valberedare
 • Programansvarig student
 • Studerandeskyddsombud
 • Ljud- och ljustekniker
 • MästerCocken
 • Fanbärare (tillsätts endast via nominering)
 • Vice fanbärare (tillsätts endast via nominering)
Bild för Lilo

Lilo

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.