Nyheter & Event

6 november 2016

Dags för SM#2!//Time for CM#2!

Nu är det dags för Sektionsmöte 2! Vi ses den 6 december kl 17.15 i L1! --- Click for English ---

Det kommer vara en hel del val, mer info finns på: http://www.medieteknik.com/nyheter/2016-10-31/dags-att-kandidera-till-sm2

Alla sektionsmedlemmar har fått mail så om du inte fått något är det dags att betala kåravgiften eller besöka KårX för att se om något blivit fel i medlemssystemet. Om något blivit fel, maila oss i så fall så fort det blivit åtgärdat, så lägger vi in dig i maillistan!

Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald ska vara Styrelsen tillhanda senast torsdag 24 november.

Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast onsdag 30 november.

--- English ---

It's time for our second Chapter Meeting!
We will have a lot of elections, more info at: http://www.medieteknik.com/nyheter/2016-10-31/dags-att-kandidera-till-sm2
(It's in Swedish so if you hav any questions, just email valordf@medieteknik.com.)

All chapter members have gotten an email so if you haven't it's time to pay the union fee or go to KårX to see if something has gone wrong with the member system. If something was wrong, email us after it's been fixed and we'll add us to our email list!

Motions, interpellations, simple questions or distrust explanation of an official should be sent to the Board at the latest on Thursday 24th of November.

The agenda and meeting documents will be available at the latest on Wednesday 30 of November.

See you on the 6th of December at 17.15 in L1!

Dokument: 
Bild för Maria Marre Bahrami

Maria Marre Bahrami

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.