Nyheter & Event

2 januari 2017

Styrelsen Informerar - Slutet på en era

Återigen så når vi inte bara ett nytt år, utan även en ny termin. Detta innebär samma sak som alltid. Ut med de gamla och in med de nya, och det har blivit dags för Styrelsen att välkomna en ny Sekreterare, Lovisa Karlsson, samt Vice Ordförande, Emma Olsson, in i familjen.

Det har varit ett långt år för Styrelsen. Det största fokuset har varit på våra styrdokument, där vi under våren gjorde fler ändringar än vad som totalt har gjorts sedan de skapades. Under hösten har vi även planerat en funktionärsutbildning, vilken kommer gå av stapeln redan nu i januari. Detta blir perfekt nu när vi precis tillsatt en mängd olika poster inom sektionen efter det senaste Sektionsmötet. Ytterligare så har den nya Styrelsen flera saker i horisonten, men dessa kommer ni få mer information om senare, och av en annan sekreterare. Med det sagt så vill jag tacka för ett fint 2016, och för att ni följt med på vår lilla resa, och hoppas att ni fortsätter följa den nya erans Styrelse i arbetet för att göra Medieteknik till den bästa Sektionen i hela världen.

Ta hand om er,

------

Once again we reach not just a new year, but a new semester. As always, this means out with the old and in with the new, and the time has come to welcome a new secretary as well as a vice president of the board.

The board has seen a long year. The prime focus has been on our policy documents, where we have made more changes than in the history of the documents. We have also planned an official training programme, which will take place in January. This comes at a perfect time, as we have just held the elections for a lot of positions within the chapter. Furthermore, the board has more projects on the horizon, which you will receive more information about at a later time, and by your new secretary. With that said, I'd like to thank you all for a great year, and for following our work. You should definitely keep following the board as they enter this new era, and as they keep working towards making our chapter the greatest in the world.

Take care,

Bild för Patric Hjorth

Patric Hjorth

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.