Nyheter & Event

26 februari 2017

Missa inte att fylla i "Hur mår teknologen och naturvetaren"!

Vi går in i sista vändan av undersökningen "Hur mår teknologen och naturvetaren!" Försäkra dig om att du har svarat på enkäten före den 1 mars! Enkäten hittas på din KTH-mail! Click for English!

We are now closing in on the finishline of "Hur mår teknologen och naturvetaren" (in eng. how are the health of the students at technological universities)

Are you too stressed out to answer surveys? Are you unsure of how your answer will make a difference for students?

"Hur mår teknologen och naturvetaren" is performed at the seven largest technical universities in Sweden and it is done every fifth year and dates back to the 90s. The data is used to create incentive to develop new strategies to increase student health, to identify problem areas and to increase the quality of the study environment.

So make sure you have answered the survey before the 1 of march. The survey can be found in your KTH e-mail inbox.”

Svenska:
Vi går in i sista vändan av undersökningen Hur mår teknologen och naturvetaren!
Är du en av de som är för stressade för att fylla i enkäter? Eller är du osäker på hur ditt svar kommer göra skillnad?

Hur mår teknologen och Naturvetaren genomförs på Sveriges 7 största tekniska universitet och högskolor, den genomförs var 5 år och har genomförts sedan 90-talet. Datan som samlas in används för att skapa incitament att förbättra studenthälsan, identifiera problemområden samt för att höja kvalitén på studiemiljöer.

Så försäkra dig om att du har svarat på enkäten före den 1 mars! Enkäten hittas i din KTH e-mailinbox.

Bild för Maria Marre Bahrami

Maria Marre Bahrami

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.