Nyheter & Event

10 april 2017

Nu är det dags att kandidera till SM#4!

Det är nu öppet att kandidera för poster på Sektionen för Medieteknik inför SM#4. Skicka in din kandidatur till Valberedningen på val@medieteknik.com senast 30/4-2017 kl. 23.59.

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen. Kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 250 och 500 ord till  val@medieteknik.com.
I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

 • Ditt namn och vilken post du söker
 • Varför du intresserar dig för posten i fråga
 • Vad som gör att just du är en bra kandidat för posten
 • Kontaktinformation till dig, mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen. Postbeskrivningar för alla poster som väljs under SM#4 återfinns här. Om du som är sektionsmedlem har frågor till kandidaterna så ska du maila dem till oss.

NOMINERING

Det går också bra att nominera någon du tror skulle passa till någon av posterna. Deadline här är detsamma som för en kandidering dvs söndag den 30/4 23:59. Du mailar då oss på val@medieteknik.com och vill vi i Valberedningen gärna ha med:

 • Ditt namn
 • Vem du nominerar och till vilken post
 • En kort motivering om varför den personen skulle passa
 • Om du önskar vara anonym eller inte

POSTER SOM VALBEREDS

 • Ordförande
 • Kassör
 • Ledamot för Utbildningsfrågor
 • Ledamot för Studiesociala frågor
 • Ledamot för Näringsliv och kommunikation
 • 2 Klubbmästare
 • Kommunikatör
 • Upp till 2 Näringslivsansvariga
 • Studienämndsordförande
 • Jämlikhets- och mångfaldsombud
 • Idrottsnämndsordförande
 • Sektionslokalsansvarig
 • Internationell sekreterare

POSTER SOM INTE VALBEREDS

 • 2 st revisorer
 • Valberedningens Ordförande
 • 3 st valberedare
 • Spexmästare
 • Medielabbets ordförande
 • Game Master
 • Fotogruppsansvarig

ATT BLI VALBEREDD

Vad innebär det då att bli valberedd av Valberedningen? Nedan återfinns en grafisk representation över hur valberedningsprocessen går till för poster som går genom processen. Alla poster på sektionen valbereds dock inte vilket gör att det finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan ovan) så förväntas du skicka in en kandidatur till Valberedningen senast söndag 30/4-2017 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering".
Om du har frågor om detta kontakta Valberedningen antingen via mail val@medieteknik.com eller via vår facebooksida https://www.facebook.com/valmedieteknik. Har du frågor kring de olika posterna kan du antingen fråga oss i Valberedningen eller den som nu sitter på posten.

ATT INTE VALBEREDAS

Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så finns ingen deadline för kandidatur bortom datum för Sektionsmöte. Du kan välja att antingen kandidera på plats under sektionsmötet eller genom att skicka in en skriftlig kandidatur till Valberedningen på vår mailadress val@medieteknik.com.
Om du önskar att din kandidatur återfinns i det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet så önskar Valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 30/4-2017 kl. 23.59 - alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedan bortom en presentation på sektionsmötet.

 

-----

English

Now it's time to candidate to some of the positions at the Chapter of Media Technology. If you're interested, email us in the Nomination Committee at val@medieteknik.com and we will help you out!

Bild för Lilo

Lilo

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.