Nyheter & Event

17 april 2017

Studentpraktik hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sätter stort värde i att samverka med studenter under studietiden. För oss ger samarbete med studenter på universitet och högskolor ett värdefullt utbyte som bidrar till utveckling både för oss och för dig som kommer till oss.

Vi söker dig som är intresserad av webbvideo och är tillgänglig för praktik under hösten 2017.

Under din tid på Naturvårdsverket kommer du att tillhöra Forskningsenheten som arbetar med att ge kunskapsstöd till övriga myndigheten. Detta sker främst genom fördelning av forskningsanslag till projekt som kunskapsförsörjer Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. I enhetens uppdrag ingår även att tillhandahålla böcker och e-resurser via Naturvårdsverkets bibliotek.

Praktikuppdraget
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att skapa en överblick över sammanhang där webbvideo kan användas för att förmedla budskap som i dagsläget presenteras i rapporter och utvärderingar. Syftet med ditt arbete kommer vara att visa på möjligheterna med relativt små medel arrangera pedagogiska och informativa filmproduktioner.

Du kommer att få presentera ditt arbete för att visa på hur Naturvårdsverkets interna kunskapsstöd kan gynnas av utökad användning av webbvideos, exempelvis vid presentation av finansierade forskningsprojekt.

Din bakgrund
Vi söker dig som studerar civilingenjörsutbildning inom medieteknik eller motsvarande.

Vi söker dig som:
har kunskaper att producera webbvideo i mer avancerade format än enbart för ”hemmabruk”
har kunskaper om tillämpad webnärvaro;
har tidigare erfarenhet av filmproduktioner;
har lätt att uttrycka dig i tal och skrift;
har tidigare erfarenhet av självständigt arbete

Om praktiken

Placeringsort: Stockholm

Praktiken omfattar 10 veckor med flexibel start i höst 2017.

Ansökan
Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktyg senast den 30 april.
 

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om praktiken är du välkommen att kontakta Malin Nyhrén, (studentrekryterare) på telefonnummer 010-698 10 00.

Om praktiken
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Här kan du läsa mer om Naturvårdsverket och vårt uppdrag: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/

Moa Winberg

Näringslivsansvarig

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.