Nyheter & Event

21 april 2017

Skolsammanslagning/School integration

En skolsammanslagning mellan CSC, EES och ICT är på gång.

Information in English below.

Hej!

Som ni kanske har hört håller KTH på och planerar en sammanslagning av de tre skolorna inom elektroteknik och data: EES, ICT och CSC. Förmodligen kommer sammanslagningen inte innebära några större förändringar för oss studenter, men för att säkerställa att vi inte blir bortglömda har vi tre representanter i arbetsgruppen. Vi har också tillsatt en referensgrupp där alla sektioner och doktorander från skolorna är representerade.

Anledningen till sammanslagningen är att det varit svårt att samordna 10 stycken skolor. Slutmålet är att det ska finnas färre skolor med bättre balans mellan forskning och utbildning samt att studentstödet ska fungera likadant på hela KTH.

Arbetet har hittills gått ut på att kartlägga organisationen på de tre skolorna. Nästa steg blir att börja planera hur sammanslagningen ska gå till. Den slutgiltiga planen för sammanslagningen ska lämnas in till rektor 2017-09-15. Därefter kommer omorganisationen pågå under hösten och vara klar den första januari 2018.

Har ni några frågor eller åsikter kan ni kontakta antingen Ledamot för Utbildningsfrågor, Disa Gillner, på ledamot-lu@medieteknik.com eller THS chefer för utbildningsinflytande på utbildning@ths.kth.se.
----
Hi!

As you might have heard there are plans to integrate the three schools within the areas of computer science, IT and electrical engineering into one large school. That is, EES, ICT and CSC. This will probably not have any large impact on us students, but to ensure we are not forgotten we have three representatives in the main integration group. We have also gathered a reference group with representatives from all chapters from the schools and PhD students.

The reason for the integration is that it has been hard to manage 10 different schools of varying sizes. The goal is to have fewer schools of similar size and structure.

The work so far has been focused on analyzing the current structure of the schools. The next step will be to plan how the integration will be done. The final plan for the integration will be sent to the president of KTH on 2017-09-15.  The reorganization will then take place during the fall and will be completed by the first of January 2018.

If you have any questions or opinions you can contact either the Board Member of Educational Affairs, Disa Gillner, via ledamot-lu@medieteknik.com or THS heads of educational affairs via utbildning@ths.kth.se.

Disa Gillner

Ordförande
Fanbärare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.