Nyheter & Event

26 oktober 2017

Öppet för val till SM#2!

Det är nu öppet att kandidera för poster på Sektionen för Medieteknik. Info om hur det går till finns nedan. Det är öppet att kandidera till de poster som skall valberedas fram till onsdagen den 15/11-2017, skicka in din kandidatur senast 23.59 till val@medieteknik.com.

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 250 och 500 ord. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
Ditt namn och vilken post du söker.
Varför du intresserar dig för posten i fråga.
Vad som gör att just du kommer vara en bra kandidat för posten.
Kontaktinformation till dig, telefon och mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen.

Du kan även nominera någon. För nomineringar till valberedda poster gäller samma tid som kandidaturer, dvs 15/11-2017. I nomineringen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
Namn på den du nominerar och till vilken post
Kontaktinformation (mail eller telefonnummer) till den du nominerar
En kort motivation.
Om du vill vara anonym eller inte.

Valprocessen

Att bli valberedd

Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Eftersom vi på Medieteknik gillar att göra saker grafiskt så har valberedningen gjort en grafisk överblick på processen. Alla poster på sektionen valbereds inte vilket gör att det egentligen finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan på dessa nedan) så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast onsdag 15/11-2017 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering". Valprocessen innefatter en intervju och ett omdömme om kandidaten som utformas från intervjun. Omdömmet kommer skickas ut tillsammans med handlingarna inför SM.

Om du har frågor om detta kontakta valberedningen antingen via mail val@medieteknik.com eller via vår facebooksida https://www.facebook.com/valmedieteknik

Poster som valbereds

Vice ordförande
Sekreterare
Webmaster
3 st Öfverphös varav en eko-phös
Qulturnämndsordförande
Projektledare för Branschdagen
Programansvarig student
Studerandeskyddsombud

Att inte valberedas

Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så finns ingen deadline för kandidatur bortom datum för sektionsmöte. Du kan välja att antingen kandidera på plats under sektionsmötet eller genom att skicka in en skriftlig kandidatur till valberedningen på vår mailadress val@medieteknik.com.
Om du önskar att din kandidatur återfinns i det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet så önskar valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 15/11-2017 kl.23.59 alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedan bortom en presentation på sektionsmötet.

Poster som inte valbereds

3 st valberedare
Fanbärare *
Vice fanbärare *
Ljud- och ljustekniker
MästerCocken
Övfersångledare
* = tillsätts endast genom nominering

Alla postbeskrivingarna finns på hemsidan, och man kan även få dem på förfrågan.

Så tagga till era vänner, nominera eller sök själva, så ses vi på intervjuerna sen!
_________________________________________________________________________

Its now open to nominate or candidate for officals position for chapter meeting 2. The last day to candidate or nominate in order to be part of the election process is Wednesday 15/11 -2017 at 23.59. If you are to candidate send a mail with your candidacy on 250 to 500 words to val@medieteknik.com containing your name and which position you apply for, why you are interested in the position, what makes you qualified for it and your contact information, email and phone number.

If you wanna nominate someone your mail should contain who you are nominating and for which position, contact information to the person being nominated, email or phone number, a short motivation on why you nominate that person, and lastly if you want to be anonymous or not. If you are nominating someone to a position that is part of the election process, the deadline for nominating someone is the same as for a candicancy, but if its a post not part of the election process, there is no deadline, and you can nominate people all up until the chapter meeting. The election process involves interviews with the candidates, and a review on that interview which will be made public for the chapters members before the chapter meeting.

The positions part of the election process are
Vice chairman
Secretary
Webmaster
3 Öfverphös (head of the reception)
Chairman of the Qulturnämden
Project leader for Branschdagen
Program Manager Student
Head of student Safety

There are also positions that are not part of the election process. There is no deadline for these positions, but if you want to have your written candidacy included in the documents you need to send it in at the same time as the candidacies that are part of the election process, which is 15/11 - 2017 at 23.59.

The positions that are not part of the election process are as follows:

3 members of the election committee
Flag bearer*
Vice flag bearer*
Light and sound technician
Masterchef
Leader of the song group.

* = These are not possible to apply for, you can only get nominated for these positions.

Spread the word, nominate your friends or run for yourself, and we will see you in the election!

Bild för Emil Erlandsson

Emil Erlandsson

Vice fanbärare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.