Nyheter & Event

5 januari 2018

Iterimval för sekreterare och Studerandeskyddsombud den 17 Januari!

Hej Sektionen, och glad ny tentavecka! Då vi saknar Sekreterare och Studerandeskyddsombud och har styrelsen sök iterimval på årets första styrelsemöte den 17 januari. Skicka in kandidaturer eller nomineringar till valberedningen på val@medieteknik.com senast 16/1 - 2017, klockan 23.59!

Då ingen sekreterare valdes på SM2, och då styrelsens arbete blir lite komplicerat utan en sekreterare, så håller de iterimval på årets första styrelsemöte den 17 januari. Posten som Studerandeskyddsombud står också tom, så även denna går att söka på mötet.

Iterimval betyder att man väljs till posten på ett styrelsemöte, och därmed sitter på posten tills nästa SM, där SM får godkänna valet, och efter det så sitter man som normal. Inför iterimval blir man inte valbered utav valberedningen, men det kommer om möjligtvis finnas en eller flera valberedare på plats på mötet, som tillsammans med styrelsen kommer ställa relevanta frågor, samt svara på de frågor som uppstår.
Man kan kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 250 och 500 ord. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
Ditt namn och vilken post du söker.
Varför du intresserar dig för posten i fråga.
Vad som gör att just du kommer vara en bra kandidat för posten.
Kontaktinformation till dig, telefon och mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen.

Du kan även nominera någon. För nomineringar gäller inte samma tid som kandidaturer,utan sista tiden för att nominera är 15/1 2017, klockan 23.59.
I nomineringen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
Namn på den du nominerar och till vilken post
Kontaktinformation (mail eller telefonnummer) till den du nominerar
En kort motivation.
Om du vill vara anonym eller inte.

Postbeskrivningarna är länkade vid botten av sidan. Om du har frågor om detta kontakta valberedningen antingen via mail val@medieteknik.com eller via vår facebooksida https://www.facebook.com/valmedieteknik

Tagga era vänner, och ha en glad fortsatt tentavecka!!
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Hi everyone, and happy new exam week!
Since no Secretary were elected during Chapter Meeting 2, and since the boards work becomes a bit complicated without a Secretary, they have chosen to have a iterim election during their first board meeting, at the 17th of january. Since the seat of Head of student Safety is also empty, this position is also open for election.

Iterim election means that you are elected to the position on a board meeting, then you remain on that position untill the next Chapter Meeting, where the CM will decide to validate your position, and if validated you remain on the position for the remaining normal timespan. There is no election process preceding a Iterim election, but if possible there will be one or several members of the election committee will be present during the meeting, and will together with the board ask some relevant questions, and if needed answer any questions that might appear.

If you are to candidate, send a mail with your candidacy on 250 to 500 words to val@medieteknik.com containing your name and which position you apply for, why you are interested in the position, what makes you qualified for it and your contact information, email and phone number. The election committee needs to revice your candidancy at the latest at the 16/1 2017, at 23.59.

If you wanna nominate someone your mail should contain who you are nominating and for which position, contact information to the person being nominated, email or phone number, a short motivation on why you nominate that person, and lastly if you want to be anonymous or not. The latest time to send in a nomination is 15/1 2017, at 23.59, in order to give the once your a nominating some time to answer.

Post descriptions are linked at the bottom of the page, but unfortunaly they are in swedish. If you wish to translate them yourself its Sekreterare and Studerandeskyddsombud that are the relevant positions. If you have any further questions or wishes for help with the translation, you can contact the election committee at val@medieteknik.com or contact us on facebook at https://www.facebook.com/valmedieteknik, and send us a like while you're at it!

Nominate your friends, and have a happy exam week!

Bild för Emil Erlandsson

Emil Erlandsson

Vice fanbärare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.