Nyheter & Event

8 februari 2018

Sök Kårfullmäktige

Nu har ansökan till KF 2018/2019 öppnat! Representera Medieteknik och för Sektionens talan i frågor rörande THS verksamhet.

Uppdraget omfattar runt fem sammanträdanden under verksamhetsåret. Inför dessa förbereder man sig genom att läsa igenom handlingar och skriva eventuella motioner eller interpellationer, precis som till ett Sektionsmöte. Det är en fantastisk möjlighet att få överblick över kårens verksamhet, samla på sig erfarenheter och möta personer från alla delar av THS. Notera att vi på Medieteknik har en ordinarie respresentant och en suppleant. Dessa poster är erkända funktionärsposter på Sektionen, men valberedningen sker genom THS Valberedning.

Är du intresserad av att söka Kårfullmäktige gör du det via denna länk: bit.ly/thsapply2018 (senast 26:e mars)
Se även till att rösta på den kandidat du tycker ska representera dig som medlem mellan 9:e och 22:a april.
____________________________________________________________________________________
IN ENGLISH:

Application for the Student Union Council 2018/2019 has opened. As a representative in Student Union Council, you are the voice of Media Technology in all matters concerning the Student Union(THS) organisation.

The mission consist of around five meetings with the Student Union Council throughout the year and preparing for the meetings by reading the agenda and in some cases writing motions, the same way you would for a Chapter Meeting. It is an excellent opportunity to get a good view of the Student Union's work, as well as to meet people from all parts of THS. Note that the Media Chapter has one ordinary representative and one deputy. These posts are recognized officials posts on the Chapter, however the election process is held by THS Nominating Committee.

If you are interested in becoming our next representative at the Student Union Council, apply via: bit.ly/thsapply2018 (last day to apply is March 26th)
Also make sure to vote for the candidate you want to have representing you as a member between April 9th and 22nd.

Bild för Emma Olsson

Emma Olsson

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.