Nyheter & Event

12 februari 2018

Kamratstipendiet/Grant of Friendship

Det har blivit dags att nominera till årets Kamratstipendium! Klicka för mer information/The time has come to nominate for this year's Grant of Friendship! Click for more information

Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på prissumman. Priset är på avkastningen från Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm Kamratstipendiefonder och ligger vanligtvis mellan 40 000 och 60 000 kr. Priset delas sedan jämt mellan sektionerna (runt 2 000 – 3 000 kr per sektion), vartefter den fördelas jämt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen.

Val av stipendiat från respektive sektion ska förrättas vid sektionsmöte. Sektionen kan besluta att utse mer än en, men högst tre stipendiater.

Till stipendiat/-er väljs den/de som av kamraterna anses därtill mest förtjänt. Sektionen kan också välja att inte utse någon stipendiat. Om detta sker, delas beloppet ut till övriga stipendiater. En rekommendation är att välja att nominera en person, då stipendiet per person blir betydligt lägre annars.
---
English

The Grant of Friendship was founded in 1912 to choose and reward people who have been a good friend, at each of the chapters of the student union. Each chapter has the right to nominate up to three members who share the price money. The price comes from the revenue from Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm Kamratstipendiefonder, and is usually between 40 000 and 60 000 SEK. The price will then be divided evenly between the chapters (around 2 000 - 3 000 SEK), after which it will be evenly divided between the students who have been nominated by the chapter.

Election of fellow from each respective chapter will be executed at a chapter meeting. The chapter can decide to elect more than one, but maximum three fellows.

The person who is considered to be most deserving by the others, will be chosen. The chapter can also decide not to elect any fellow. If that happens, the price will be handed out to the other fellows. A recommendation is to decide to nominate one person, since the grant per person will otherwise be considerably lower.

Bild för Disa Gillner

Disa Gillner

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.