Nyheter & Event

21 februari 2018

Media drar till Norrköping!/Media goes to Norrköping!

Det har blivit dags att åka till Norrköping och besöka vårt syskon på deras arbetsmarknadsdagsmässa! Whoop!/The time has come for us to go to Norrköping and visit our sibling at their business fair! Whoop!

Vi kommer åka torsdagen den 22:a mars på morgonen med tåg eller buss ned och spendera dagen på deras mässa. Sedan kan man åka tillbaka igen på eftermiddagen/kvällen. Sektionen betalar för resan dit och tillbaka.

För de som vill finns möjlighet att vara med på deras bankett och efterfest på kvällen. De kommer att släppa sitt anmälningsformulär till oss 2 dagar efter att den släppts i Norrköping, så om man vill ha plats gäller det att vara snabb! Styrelsen kommer att gå på banketten och efterfesten, sova över och sedan åka tillbaka till Stockholm på fredag morgon. De som vill gå på banketten kommer också kunna sova över. Vi lägger upp bankettformuläret i Facebookeventet när vi får det, så håll ögonen öppna!

Fyll i formuläret så vet vi hur många som vill åka. OBS! Det här formuläret anmäler er INTE till banketten!

https://goo.gl/forms/3Bt7Z88U8kSST1EG2

---

We will go Thursday March 22nd in the morning by train or bus, and spend the day at their business fair. Afterwards, you can go back again in the afternoon/evening. The Chapter will pay for the trip there and back.

For those who want to, there is the opportunity to attend their banquet and after-party in the evening. They will release their registration form to us 2 days after it is released in Norrköping, so if you want a seat you need to be quick! The Board will attend the banquet and after-party, stay the night, and go back to Stockholm on Friday morning. Those who want to attend the banquet will also be able to stay the night. We will post the banquet form in the Facebook event when we get it, so keep your eyes open!

Fill out the form, so we know how many want to go. N.B! This form will NOT register you for the banquet!

https://goo.gl/forms/3Bt7Z88U8kSST1EG2

Bild för Disa Gillner

Disa Gillner

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.