Nyheter & Event

15 maj 2018

Iterimval på Styrelsemötet 4 juni!

På Styrelsemötet den 4 juni hålls det iterimval för 2 Valberedare! Skicka in din kandidatur till val@medieteknik.com senast 23.69 torsdag den 31 maj!

Då vi har 2 vakantsatta poster i Valberedningen kommer det hållas iterimval på styrelsemötet den 4 juni. Ett iterimval fungerar så att man kandiderar och väljs på ett styrelsemöte, sen sitter man på posten fram tills nästföljande SM, där SM väljer personen på riktigt, och efter det sitter man den återstående tiden av verksamhetsåret. Skicka in din kandidatur till val@medieteknik.com senast 23.59 torsdagen den 31 maj! Tips o tricks för hur man skriver en kandidatur kan finnas längst ner!

Postbeskrivning Valberedare:
Valberedningen har till uppgift att utlysa val i enlighet med sektionens styrdokument samt
bereda desamma. Valberedning väljs av sektionsmötet och består av tre till sju personer.
Ledamot i valberedningen har ej rätt att deltaga i den valberedande processen till poster
där ledamoten själv är kandidat. Valberedningens utlåtanden skall inlämnas till
Sektionsstyrelsen senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera kandidater skall alla
redovisas inför SM. Valberedningen har i uppgift att marknadsföra valen, insamla
nomineringar och kandidaturer, intervjua kandidater, lämna ett omdöme om kandidaten
till SM och att hjälpa kandidaten att vara så förberedd som möjligt inför sitt val.

Bild för Emil Erlandsson

Emil Erlandsson

Vice fanbärare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.