Nyheter & Event

14 oktober 2018

Extrainsatt Styrelsemöte 15 oktober

Vi kommer bland annat besluta om attesträtt för våra nya Näringslivsansvariga och även om byte till en ny bank! Spännande!

We will amongst other things decide on right of attestation for the new people in charge of the business relations committee, and also decide on changing our bank! Exciting!

Bild för Jesper Lundqvist

Jesper Lundqvist

Ordförande
Öfverphös

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.