Nyheter & Event

14 mars 2019

Dags att kandidera till SM#4!

Det är nu öppet att kandidera inför SM#4. Skicka in din kandidatur till val@medieteknik.com alternativt via Valberedningens formulär (som finns länkat nedan). Kandidaturstopp för valberedda poster är 3/4, ej valberedda poster 23/4 samt nomineringsstopp är 1/4!

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen. Kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 150 och 400 ord till val@medieteknik.com eller använd dig utav formuläret. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

 • Ditt namn och vilken post du söker.
 • Varför du intresserar dig för posten i fråga.
 • Vad som gör att just du är en bra kandidat för posten.
 • Kontaktinformation till dig.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen. Postbeskrivningar för alla poster återfinns här.

 

ATT BLI VALBEREDD

Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Nedan återfinns en grafisk representation över hur valberedningsprocessen går till. Alla poster på sektionen valbereds dock inte vilket gör att det finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan på dessa nedan) så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast onsdag 3/4-2019 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering". Om du har frågor om detta kontakta valberedningen antingen via mail eller via vår facebooksida.

Här finns även en instruktionsvideo på hur det går till att bli valberedd.

POSTER SOM VALBEREDS

 • Ordförande
 • Kassör
 • Ledamot för Utbildningsfrågor
 • Ledamot för Studiesociala frågor
 • Ledamot för Näringsliv och kommunikation
 • 2 Klubbmästare
 • Kommunikatör
 • Upp till 2 Näringslivsansvarig(a)
 • Studienämndsordförande
 • Idrottsnämndsordförande
 • Jämlikhets- och mångfaldsombud
 • Sektionslokalsansvarig
 • Internationell sekreterare
 • Projektledare för Branschdagen
 • Jubelgeneral

 

ATT INTE VALBEREDAS

Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så finns ingen deadline för kandidatur bortom datum för sektionsmötet 23/4-2019. Du kan välja att antingen kandidera på plats under sektionsmötet eller genom att skicka in en skriftlig kandidatur till valberedningen på vår mailadress eller via vårt formulär. Om du önskar att din kandidatur återfinns i det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet så önskar valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 3/4-2019 kl. 23.59 - alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedan bortom en presentation på sektionsmötet.

POSTER SOM INTE VALBEREDS

 • 2 Revisorer
 • Valberedningens Ordförande
 • 3 Valberedare
 • Spexmästare
 • Medielabbets ordförande
 • Game Master
 • Fotogruppsansvarig
 • 1 eller flera UrspÅrare
 • Direqteur

 

ATT NOMINERA

Du kan även välja att nominera någon som du tror skulle passa till posten. Det Valberedningen behöver veta i så fall är namnet på den nominerade, ifall du som nominerar vill vara anonym eller inte samt gärna ett stycke om varför du tror personen skulle passa på posten. Detta gör du lättast genom formuläret, annars mailar du Valberedningen. Deadline för att nominera är den 1/4-2019 23:59.

Bild för Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.