Nyheter & Event

15 maj 2019

INTERIMVAL PÅ STYRELSEMÖTET 29 MAJ!

På Styrelsemötet den 29 maj hålls det interimval för Valberedare 2019/2020, Valberedare 2019 samt Spexmästare! Skicka in din kandidatur till styrelsen@medieteknik.com senast 23.59 söndagen den 26 maj.

Den 29 maj kommer det att hållas interimval för de vakantsatta posterna som Valberedare, samt för den vakantsatta posten som Spexmästare. Ett interimval fungerar så att man kandiderar och väljs på ett styrelsemöte, sedan sitter man på posten fram tills nästföljande SM. På SM öppnas posten upp för fyllnadsval där man kan kandidera igen för att sitta resterande tid av verksamhetsåret. Skicka in din kandidatur till styrelsen@medieteknik.com senast 23.59 söndagen den 26 maj! Tips på hur man skriver en kandidatur finns längst ner.

Postbeskrivning Valberedare:
Valberedningen har till uppgift att utlysa val i enlighet med sektionens styrdokument samt bereda desamma. Valberedning väljs av sektionsmötet och består av tre till sju personer. Ledamot i valberedningen har ej rätt att deltaga i den valberedande processen till poster där ledamoten själv är kandidat. Valberedningens utlåtanden skall inlämnas till Sektionsstyrelsen senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera kandidater skall alla redovisas inför SM. Valberedningen har i uppgift att marknadsföra valen, insamla nomineringar och kandidaturer, intervjua kandidater, lämna ett omdöme om kandidaten till SM och att hjälpa kandidaten att vara så förberedd som möjligt inför sitt val.

Postbeskrivning Spexmästare:
Spexmästaren leder Spexmästeriet. Spexmästeriet syftar till att få sektionens och andra sektioners medlemmar att häpna, förundras och skratta okontrollerat. Detta görs exempelvis genom gyckel, spex och annat roligt.

Bild för Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Ordförande

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.