Nyheter & Event

22 juli 2019

INTERIMVAL PÅ STYRELSEMÖTET 5 AUGUSTI!

På Styrelsemötet den 5 augusti hålls det interimval för Vice Fanbärare! Skicka in din nominering till val@medieteknik.com senast 23.59 torsdagen den 1 augusti.

Den 5 augusti kommer det att hållas interimval för den entledigande posten Vice Fanbärare. Ett interimval fungerar så att man kandiderar (eller blir nominerad) och väljs på ett styrelsemöte, sedan sitter man på posten fram tills nästföljande SM. På SM öppnas posten upp för fyllnadsval där man kan kandidera (eller bli nominerad) igen för att sitta resterande tid av verksamhetsåret. Eftersom Vice Fanbärare dock är en post som endast går att bli nominerad till så tar vi därför inte emot några kandidaturer vid det här valet, utan endast nomineringar. Skicka in din nominering till val@medieteknik.com senast 23.59 torsdagen den 1 augusti!

Postbeskrivning Vice Fanbärare:

Fanbärare är en hederspost på sektionen vilken man endast kan nomineras till. Fanbärare ska representera Sektionen för Medieteknik vid de tillfällen där det är brukligt, till exempel vid Nobelfesten eller diplomeringar. Fanbärare ansvarar också för Medietekniks fana. Vice fanbärare inträder vid de tillfällen ordinarie fanbärare inte kan närvara eller vid de tillfällen då båda bjuds tillfälle att deltaga. Första tillfället för fanbäraren att deltaga är, om inget annat sker, valborgsfirandet. Deltagande där är också en förutsättning för att få deltaga i Nobelfirandet. Om någon av fanbärarna inte kan närvara vid ett event är det dennes uppgift att hitta en ersättare inom Styrelsen. I första hand ska presidiet tillfrågas, och om inte någon av dem har möjlighet att representera så ska övriga personer i Styrelsen tillfrågas, därefter sittande funktionärer, Om det inte finns någon representant från sektionen kommer THS Fanborg kliva in.

Bild för Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Ordförande

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.