Nyheter & Event

11 september 2019

ÖPPET FÖR VAL TILL SM#1!

Det är nu öppet att kandidera inför fyllnadsvalen till SM#1. Skicka in din kandidatur eller nominering via Valberedningens formulär (länkat nedan) eller maila direkt till val@medieteknik.com. Kandidaturstopp för samtliga poster är vid det aktuella valet, d.v.s 1/10 och nomineringsstopp är 29/9 23.59

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen. Kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 150 och 400 ord till val@medieteknik.com eller använd dig utav formuläret. I kandidaturen via mail ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

 • Ditt namn och vilken post du söker.
 • Varför du intresserar dig för posten i fråga.
 • Vad som gör att just du är en bra kandidat för posten.
 • Kontaktinformation till dig.

Det går precis lika bra att nominera personer genom att antingen maila till val@medieteknik.com eller fylla i formuläret. Glöm då inte att ange för- och efternamn på personen du nominerar och att ange om du vill va anonym eller inte.

Poster som går att söka till SM#1:

 • Idrottsnämndsordförande
 • Game Master
 • Direktör (META-spexet)
 • Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO)
 • Valberedare (19/20)
 • Vice Fanbärare*
 • Spexmästare

*Man kan endast bli nominerad till posten som Vice Fanbärare, det krävs alltså att du blir nominerad till posten innan du själv kan skicka in en kandidatur.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen. Postbeskrivningar för alla poster återfinns här.
Eftersom detta är ett fyllnadsval så kommer ingen valprocess att äga rum utan alla val sker direkt på plats under mötet.

_________________________________________________________________________

It’s now open to nominate or candidate for officals positions for chapter meeting 1. Last day to candidate is during the chapter meeting and last day to nominate is 29/9 at 23.59. Apply by submitting a candidacy of between 150 and 400 words to val@medieteknik.com or use the form. In the candidature by mail, we’re pleased to see that the following are included:

 • Your name and the post you are looking for.
 • Why you are interested in the post.
 • What makes you a good candidate for the post?
 • Contact information.

You can also nominate people by either emailing val@medieteknik.com or by filling out the form. Do not forget to enter the first and last name of the person you’re nominating and to indicate whether you want to remain anonymous or not.
Officals positions open for SM#1:

 • Sports board chairmen
 • Game Master
 • Director (META-spexet)
 • Equality and Diversity Representative (JämO)
 • Election Commissioner (19/20)
 • Vice Ensign Carrier*
 • Spex master

*You can only be nominated for the position as Vice Ensign Carrier, which means that you must be nominated for the position before you can submit a candidacy by yourself.

Please note that you must be a member of the Media Technology chapter in order to apply for a position in the chapter. Descriptions for all positions can be found here.

Bild för Jonathan2

Jonathan2

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.