Nyheter & Event

17 februari 2020

Nominations for Kamratstipendiet!

Kamratstipendiet was instituted in 1912 to acknowledge and reward good comrades at every chapter at THS. Each chapter has the right to nominate up to three members who share the prize. The media technology chapter will decide on the nominees during chapter meeting #3, 18/2, 17:15.

Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på prissumman.

Priset utgörs av avkastningen från Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholm Kamratstipendiefonder och ligger vanligtvis mellan 40 000 och 60 000. Priset delas sedan jämt mellan sektionerna (runt 2 000 – 3 000 kr per sektion), vartefter den fördelas jämnt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen.

Sektionen för Medieteknik kan nominera upp till 3 personer för detta stipendium, vilket kommer beslutas om på SM#3 den 18/2. Nomineringar kommer tas emot i detta formulär fram till denna punkt under mötet och även muntligt på plats.

Link to form: https://forms.gle/oWLKgMKvzop7nhg8A

[ENG]
Kamratstipendiet was instituted in 1912 to acknowledge and reward good comrades at every chapter at THS. Each chapter has the right to nominate up to three members who share the prize.

The prize is consists of the yields of the foundation Tekniska Högskolans i Stockholms Kamrastipendiefonder and lies somewhere between 40 000 and 60 000kr. The prize is divided equally between the chapters (Around 2000-3000kr per chapter), which is thereafter shared equally betweeen the nominees of the chapter.

The media technology chapter can nominate up to 3 members for this scholarship, which will be done at chapter meeting #3, 18/2, 17:15. Nominations can be handed in through this form up until it is brought up during the meeting or be delivered orally during the meeting.

Link to form: https://forms.gle/oWLKgMKvzop7nhg8A

Bild för Oliver Kamruzzaman

Oliver Kamruzzaman

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.