Nyheter & Event

27 augusti 2020

Riktlinjer för META under pandemin

English below! Här kommer lite riktlinjer för META under pandemin, lappar om detta finns även uppsatt i META. Dessa har tagits fram i samråd med Datas och Medias styrelser samt Lokalansvarig på Data.

För att minska smittspridning i META har följande riktlinjer tagits fram:

 • Det får vara högst 50 personer i META vid samma tillfälle enligt KTH:s bestämmelser.
 • Antalet sittplatser i META kommer vara begränsat till 40.
 • Bordsplaceringen i META får ej förändras och inga fler stolar får plockas fram.
 • Om du väntar på att värma mat ber vi dig att köa utanför lokalen. Det är räknat med att 10 personer kan vara i lokalen utöver de som sitter ner.
 • Om META är bokat är det okej att möblera om, men efter eventet är färdigt måste möblerna vara uppställda enligt den anpassade bordskartan.
 • Det är allas egna ansvar att se till att det inte är trängsel eller fler än 50 personer i META.

----------

META guidelines during the pandemic

To reduce the spread of infection in META, the following guidelines have been developed:

 • There may be a maximum of 50 people in META at one time according to KTH's regulations.
 • The number of seats in META will be limited to 40.
 • The table placement in META may not be changed and no more chairs may be added.
 • If you are waiting to heat food, please wait in line outside META. Only 10 people can be in the room in addition to those sitting down.
 • If META is booked, it is okay to refurnish, but after the event is finished, the furniture must be arranged according to the temporary table map.
 • It is everyone's own responsibility to ensure that it is not crowded or more than 50 people in META.
Bild för Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Ordförande

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.