Nyheter & Event

6 september 2020

Kallelse till SM#1

Här kommer kallelsen till årets första SM, SM#1 som går av stapeln tisdagen 6:e oktober klockan 17:15. På grund av pandemin så kommer vi återigen hålla mötet via Zoom.

Länken till mötet finns i kallelsen samt här: https://kth-se.zoom.us/j/69567922027. Lösenordet till mötet har skickats till alla sektionsmedlemmars mejl.

Under detta SM kommer vi att hålla i ett antal fyllnadsval som man kan nominera eller kandidera till här https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY6yuVW-UrvWVmHjLPcCBpoWCmTmze.... Motioner och övriga handlingar skickas till styrelsen på styrelsen@medieteknik.com senast den 25:e september kl 23:59. Föredragningslistan och handlingarna kommer att finnas tillgängliga senast den 30:e september.

För att vara med på SM behöver du ta med dig legitimation och kårlegitimation, glöm ej det!

Sist kommer det lite information gällande Jämställdhets- och mångfaldspris:

Nomineringarna är nu öppna för Rektors jämställdhets- och mångfaldspris för teknologer. Om du känner till en student som har bidragit till att främja jämställdhet och mångfald på KTH, tveka inte att skicka in en nominering! Studentens bidrag ska vara utfört under 2019/2020 samt vara relaterat till arbetsmiljö, utbildning eller forskning på KTH. Rektors jämställdhets- och mångfaldspris på 10 000 SEK instiftades för att stärka jämställdhetsarbetet på KTH. Sista dagen att skicka in nomineringsförslag är 20:e september. Nomineringen sker genom att fylla i följande formulär https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNs0vQyiDdj0JSHdfOoRA4iN1nsawH....

Vi ses där!

TLDR;

SM#1
6/10, 17:15 via Zoom
ID och THS-legitimation

--

Here is the calling for CM#1 which is to be held on the 6st of October at 5:15 PM through Zoom. The Zoomlink is in the callling as well as here: https://kth-se.zoom.us/j/69567922027. The password to the meeting has been sent to chapter members’ individual emails.

During this meeting there will be a few by-elections were you can candidate or nominate to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY6yuVW-UrvWVmHjLPcCBpoWCmTmze.... Motions can be sent to the Board by e-mail to styrelsen@medieteknik.com before the 25th of September at 11:59 PM. The agenda will be in your possession no later than the 30th of September.

To participate in the CM you have to bring your ID and THS-ID with you. Please don’t forget it!

Lastly, here is information about the Equality and Diversity Prize:
Nominations are now open for The President’s equality and diversity prize for students! If you know of a student/students who has made a contribution to equality and diversity work at KTH, do not hesitate to nominate them. The work must have been during 2019/2020 and have a relation to work environment, education, or research at KTH. The President’s equality and diversity prize of 10 000 SEK was created to strengthen equality and diversity work at KTH. Deadline for nominations is the 20th of September. The nomination is done by filling in the following form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNs0vQyiDdj0JSHdfOoRA4iN1nsawH....

See you there!

TLDR;

SM#1
6/10, 5:15 PM, Zoom
ID and THS-identification

Bild för Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Ordförande

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.