Nyheter & Event

8 november 2020

SM#2 - Kallelse

Nu närmar det sig juletider och det är dags för 2020:s sista SM, SM#2. Den går av stapeln tisdagen den 8:e december klockan 17:15.

Nu närmar det sig juletider och det är dags för 2020:s sista SM, SM#2. Den går av stapeln tisdagen den 8:e december klockan 17:15.

Mötet kommer hållas på Zoom (https://kth-se.zoom.us/j/61054912587). Lösenordet har skickats ut på mail till samtliga sektionsmedlemmar, se till att uppdatera ditt medlemskap om du inte fått det. Kandidaturer, nomineringar och eventuella frågor skickas till valberedningen på val@medieteknik.com eller via detta formulär (https://bit.ly/37QpASF) innan kandidatursstopp den 18:e november kl 23:59!

Motioner och övriga handlingar skickas till styrelsen på styrelsen@medieteknik.com senast den 27:a november kl. 23:59. Föredragningslistan och handlingarna kommer att finnas tillgängliga senast den 2:a december.För att vara med på SM behöver du ta med dig legitimation och kårlegitimation, så glöm ej det!

Ses där!

TLDR;
SM#2
8/12, 17:15, Zoom
Kandidatursstopp 18/11
Motionsstopp 27/11

---

Here is the calling for 2020’s last chapter meeting, CM#2, which is to be held on the 8th of December at 5:15 PM. The meeting will be held on Zoom (https://kth-se.zoom.us/j/61054912587).

The password for zoom has been sent out by mail to all members of the chapter, please update your membership if you haven't recieved the mail. If you want to candidate or nominate you can contact the Election Committee by email to val@medieteknik.com or fill in this form (https://bit.ly/37QpASF). The last day to candidate is on the 18th of November at 11:59 PM.

Motions can be sent to the Board by e-mail to styrelsen@medieteknik.com before the 27th of November at 11:59 PM. The agenda will be in your possession no later than the 2nd of December.

To participate in the CM you have to bring your ID and THS-ID with you. Please don’t forget them! See you there!

TLDR;
CM#2
8/12, 5:15 PM,  Zoom
Candidatures due 18/11
Motions due 27/11
ID and THS-identification

Dokument: 
Bild för Webmaster

Webmaster

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.