Sektionen

Andreas Bergsten

E-post: aber2@kth.se

Bild för Andreas Bergsten
Förtroendeuppdrag

Fotogruppsansvarig

2015-07-01 till 2016-06-30

Ljud- och Ljustekniker (LoL)

2015-01-01 till 2015-12-31