Sektionen

Elliot Darth

Mitt namn är Elliot och jag går på medieteknik

E-post: edarth@kth.se

Bild för Elliot Darth