Sektionen

Johanna Iivanainen

Medlemskap: Näringslivsgruppen

E-post: naringsliv@medieteknik.com

Bild för Johanna Iivanainen
Förtroendeuppdrag

Näringslivsansvarig

2019-07-01 till 2020-07-01