Sektionen

Simon Sundin

Förtroendeuppdrag

Medielabbansvarig

2017-07-01 till 2018-06-30

Studerandeskyddsombud

2017-07-01 till 2017-12-31

Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK)

2016-10-04 till 2017-06-30