Sektionen

Styrelsen

Styrelsen är sektionens strategiska motor och högsta verkställande organ. I Styrelsen sitter Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör, samt tre ledamöter med olika fokusområden, för att utveckla sektionens verksamhet genom att lyssna till medlemmarna och jobba för sektionens bästa.

Styrelsen träffas regelbundet och samordnar sektionens verksamhet genom att översiktligt hantera studiebevakningen, näringslivsfrågor och föreningsverksamheten genom alla nämndordföranden, som rapporterar inför styrelsemöten. Beslut kring vad som ska diskuteras och avhandlas på sektionsmöten tas också av Styrelsen som där igenom har det yttersta ansvaret och möjligheten att påverka sektionen. Sektionsmöten är de möten där alla som är sektionsmedlemmar kan påverka vad sektionen ska arbeta med och fokusera på. Det gör sektionsmötena till sektionens högsta beslutande organ. Påverkan kan göras genom anpassning av styrdokument, utredningar och genom att utveckla handlingsplaner.

Tveka inte att kontakta oss för frågor och funderingar! Vill du nå oss alla kan du göra det på styrelsen@medieteknik.com

Styrelsen
Ledamot för Näringslivs- och kommunikationsfrågor (LNK)
Bild för Emily Nilsson

Emily Nilsson

Ledamot för Studiesociala frågor (LS)
Bild för Simon Sundström

Simon Sundström

Ledamot för Utbildningsfrågor (LU)
Bild för Amanda Andrén

Amanda Andrén