Sektionsprojekt

Jubileet

Jubileet är ett projekt med syfte att uppmärksamma och fira Sektionen för Medietekniks födelsedag lite extra festligt vart femte år när sektionen fyller jämnt. Projektet leds av Jubelgeneralen, som i sin tur tar ut en projektgrupp vilkas uppgift är att planera och utföra Jubileets olika event. Jubileet firas med fördel under våren i samband med sektionens födelsedag.

Nästa jubileum kommer att äga rum under våren 2020 då sektionen firar 20 år. Val av Jubelgeneral kommer att väljas under Vårmötet 2019. 

Har du några frågor om Jubileet, maila styrelsen@medieteknik.com.

Funktionärer för jubileet