Studier

Kurser åk 1-3

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå och inleds med obligatoriska kurser.

Utbildningen är uppbyggd så att den studerande efter tre års kurser har möjlighet att ansöka om att ta ut en teknologie kandidatexamen. Studenten kan därefter fortsätta studierna på det påbörjade civilingenjörsprogrammet, fortsätta på ett magister- eller masterprogram på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands eller att påbörja arbeta en yrkeskarriär.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på hur mänsklig kommunikation stöds av teknik. Förutom matematik och fysik läser du kurser om den teknik som används för att producera och konsumera olika typer av media och medieinnehåll, från video och ljud till tryck och mobila medier. Du läser även om spel, visualisering, interaktion och sociala medier.

Här hittar du utbildningsplaner för varje kull.