Studier

Masterprogram

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten det valda masterprogrammet.
Masterprogrammet kan innehålla flera spår och kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

För varje år presenteras en lista över vilka masterprogram du kan välja. För vissa masterprogram förekommer krav på vilka spår eller valfria kurser som läses.

Mer information om masterprogrammen hittas här