Studier

Studenträtt

Om du under din tid på KTH blir utsatt för någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling finns sektionen och kåren här för att hjälpa till. I det bifogade dokumentet om studenträtt finns information och kontaktuppgifter.

För frågor gällande studenträtt, kontakta sektionens Jämställdhets- och mångfaldsombud på jamo@medieteknik.com.

Bifoga fil: 
Jämlikhets- och mångfaldsombud
Bild för Christofer Vikström

Christofer Vikström