Studier

Studievägledning

Lena Smedenborn är studievägledare för studenter på civilingenjörsprogrammet i medieteknik. Du kan vända dig till henne om du har frågor om bland annat studieplanering, kursval, studievanor och studieteknik eller återupptag av studier efter studieuppehåll.

Drop-in tider:

Tisdag & torsdag 12.30-14.30, besöksadress: Rum 1430, Lindstedtsvägen 3, plan 4.

E-post: svl-media@kth.se